Ακουαρέλες


Παναγία Σπηλιώτισσα στην Αρίστη

 Γαναδιό Κόνιτσας.